Transitionz

Grŵp galw heibio wythnosol ar gyfer plant 8 – 10 oed yw Transitionz, a gynhelir bob bore Sadwrn rhwng 10 – 12 ym Mhrosiect Ieuenctid Caerfyrddin.

Ein nod yw meithrin hyder, gwytnwch ac annibyniaeth trwy chwarae a dysgu, yn ogystal ag annog perthnasoedd cyfoedion a chyfeillgarwch newydd. Mae gennym hefyd grŵp o’n haelodau hŷn sy’n mynychu i fentora a chefnogi’r sesiynau sy’n datblygu eu sgiliau ac yn dangos ymrwymiad.

Y gobaith yw y bydd yr aelodau iau hyn yn dod yn rhan o deulu Dr Mz ac yn parhau i fod yn aelodau yn y tymor hir.

Rydym yn croesawu aelodau ac yn agored i bawb.

Dewch o hyd i ni ar Instagram https://www.instagram.com/drmz_transitionz/ 

a Facebook https://www.facebook.com/drmztransitionz

 

Oriel y Prosiect:

Prosiectau eraill yn Dr Mz: