Galw Heibio

MAE POB DIM YN YMWNEUD Â CHAEL HWYL

Eisiau lle i hongian allan? Cyfarfod â’ch ffrindiau, mwynhau bwyd da a llawer o weithgareddau gwych, dysgu sgiliau newydd, gwirfoddoli a chymryd rhan. Mae ein Canolfan Ieuenctid yn cynnig y canlynol ar nosweithiau amrywiol yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn.

  • Lle diogel i hongian allan
  • Gweithgareddau Hwyl
  • Gemau
  • Teledu
  • Pŵl
  • Caffi Dr Mz
  • Ystafell Gyfrifiaduron Digilab
  • Gwybodaeth a Chefnogaeth
  • Lle i ymarfer band a lle gig
  • A llawer mwy

Oriel y Prosiect:

Prosiectau eraill yn Dr Mz: