Stori Tylwyth Teg Dr Mz

Ymhell bell yn ôl, yn 1994/5, nid oedd dim byd i bobl ifanc i’w wneud yng Nghaerfyrddin oni bai eich bod eisiau actio neu ganu, cerdded milltiroedd i’r ganolfan hamdden neu wylio ffilm unwaith yr wythnos! Penderfynodd llawer o bobl ifanc yfed alcohol, crynhoi ar gorneli stryd a chreu bach o niwsans!

Ysgrifennodd Cyngor Ieuenctid y Dref lythyr at y Carmarthen Journal am hyn a dechreuodd pobl siarad am beth allai’r gymuned ei wneud ar gyfer ei phobl ifanc (nhw wedi’r cyfan oedd dyfodol Caerfyrddin!). Daeth grŵp o’r bobl hyn yn cynnwys Cynghorydd Tref/Sir arbennig o’r enw Margaret, ambell riant, ficer, Cymdeithas y Plant a nifer o bobl ifanc at ei gilydd i ddatblygu syniadau. Canlyniad hynny oedd bod y bobl ifanc y buon nhw’n siarad â nhw eisiau rhywle i fynd oedd yn ddiogel, twym, cyfforddus lle y gallent gwrdd â’u ffrindiau, cael coffi, cymryd rhan mewn gweithgareddau a chael llais yn y ffordd roedd yn cael ei redeg....

Sut allwch ein cefnogi

Mae Dr Mz yn Gwmni Elusennol Cyfyngedig trwy Warant ac yn hynny o beth mae’n dibynnu’n bennaf ar arian grant a rhoddion. Cawn ein cefnogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin a gweithiwn yn agos â nhw. Rydym wastad yn chwilio am fwy o arian i gefnogi’r gwaith a wnawn ac i ddatblygu’r Prosiect yn unol ag anghenion y bobl ifanc a Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru. Rydym bob tro’n falch o glywed am unrhyw gyfleoedd am nawdd corfforaethol a chefnogaeth gan fusnesau lleol.

Cwrdd â’r Tîm

Alison Harbor

Centre Manager

Katy Richards

Senior Lead Youth Worker - Financial Literacy

Ash Lewis

LEad Youth WOrker - Life, SKills, Resilience

Chris Monk

Chris Monk

Lead Youth Worker - Digital Literacy

Jack Milsom

LEad Youth Worker - Cooking

Maria James-Bennett

Lead Youth WOrker - Transitionz

David Harding

SUpport Youth Worker - Transitionz

Taylor Roberts

SUPPORT YOUTH WORKER - LGBTQ+

Aled Gustafson

SUPPORT YOUTH WORKER - LGBTQ+

Kristina Roscoe

VOlunteer support Worker

Sian Edwards

Sessional Youth WOrker - Drop in