Y prosiectau yn Dr Mz

Ymhell bell yn ôl, yn 1994/5, nid oedd dim byd i bobl ifanc i’w wneud yng Nghaerfyrddin oni bai eich bod eisiau actio neu ganu, cerdded milltiroedd i’r ganolfan hamdden neu wylio ffilm unwaith yr wythnos! Penderfynodd llawer o bobl ifanc yfed alcohol, crynhoi ar gorneli stryd a chreu bach o niwsans!