Cafe

Mae ein caffi yn annog pobl ifanc i ddysgu a datblygu sgiliau coginio sylfaenol.

Rydym yn defnyddio cynhwysion a dygir yn yr ardd tyddyn i ysbrydoli aelodau i greu prydau iach i’w mwynhau gan bob un o’i aelodau.

Mae’r caffi yn darparu cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith i bobl ifanc a’r cyfle i ennill achrediad mewn Hylendid Bwyd a gwobrau AGORED.

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan archfarchnadoedd lleol sy’n gwneud rhoddion bwyd gweddill rheolaidd, gan roi’r cyfle i bobl ifanc fod yn greadigol gyda bwyd a fyddai fel arall wedi mynd i safle tirlenwi, gan eu hannog i feddwl mwy am wastraff a chynaliadwyedd.

Mae hyn hefyd yn ein galluogi i gefnogi pryd am ddim bob dydd Gwener.

Oriel y Prosiect:

Prosiectau eraill yn Dr Mz: