LGBTQ+

Rydym yn cynnig lle diogel yn wythnosol i bobl ifanc LGBTQ+ i gysylltu a bod yn wych.

Rydyn ni’n gwneud gweithgareddau hwyliog a benderfynir gan y grŵp.

Creodd Dr.Mz a LGBTQ+ Caerfyrddin y bartneriaeth hon yn 2019 i brofi’r angen am grŵp ieuenctid LGBTQ+ lleol, gan ddarparu gofod cadarnhaol, diogel i bobl ifanc lleol.

Mae yna bobl o amrywiaeth o oedrannau ac rydym yn croesawu cyswllt gan rieni hefyd – mae grŵp Facebook i rieni a gwarcheidwaid.

Dewch o hyd i ni ar Instagram https://www.instagram.com/lgbtdrmz/

a Facebook https://www.facebook.com/DrMzLGBTQ

Adborth ieuenctid LGBTQ+

I mi, mae’r grŵp ieuenctid LGBTQ+ hwn yn…

  • criw gwych, llawn unigolion yn bod yn hyderus eu hunain
  • hoyw – jest yn hoyw iawn
  • cymuned hwyliog o ddeall pobl sy’n rhannu profiadau
  • lle i fynegi fy hun
  • lle i deimlo’n gyfforddus heb farn neu negyddiaeth
  • lle i gwrdd â phobl anhygoel a mynegi fy hun
  • sesh ymlacio queer

Oriel y Prosiect:

Prosiectau eraill yn Dr Mz: