Cyllid

  • Cronfa Gymunedol Y Loteri Genedlaethol
  • BBC Children in Need
  • Cronfa Ben-blwydd Garfield Weston
  • Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol (Llywodraeth Cymru)
  • The Moondance Foundation
  • Cyngor Sir Caerfyrddin
  • Cyngor Tref Caerfyrddin
  • The Ashley Family Foundation
  • Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys