Croeso i DrMz,
Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin

Beth yw Dr M'z

Mae Dr M'z yn ganolfan ieuenctid galw heibio sy’n cael ei rhedeg gan Brosiect Ieuenctid Caerfyrddin ar gyfer pobl ifanc 8-25 oed.
Rydym yn darparu lle cyfforddus, diogel, symbylol a llawn gwybodaeth y gall pobl ifanc gwrdd ynddo.

Diogel

Mae’r prosiect yn ceisio hyrwyddo lles pobl ifanc o Gaerfyrddin a’r ardaloedd gwledig cyfagos.

Addysgiadol

Rydym yn cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu eu galluoedd corfforol, meddyliol, emosiynol ac ysbrydol.

Rhoi Gwybodaeth

Rydym yn ceisio ymrymuso pobl ifanc i ddod yn aelodau aeddfed a chwbl integredig o gymdeithas.

Ben 18 oed

Nid yw Dr M'z yn fy marnu, gallaf ddod yma, bod yn fi fy hun a gwybod fod gen i gefnogaeth. Gallaf ddibynnu ar y staff ac wn i ddim beth fyddwn i’n wneud pe bai Dr M’z ddim yma i’m helpu drwy’r amserau caled.

Sut ydyn ni’n cael ein cyllido?

Mae Dr M'z yn Gwmni Elusennol Cyfyngedig trwy Warant, ac o’r herwydd mae’n dibynnu’n bennaf ar arian grant a rhoddion. Cawn ein cefnogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin a gweithiwn yn agos â nhw.

Rydym wastad yn chwilio am fwy o arian i gefnogi’r gwaith a wnawn ac i ddatblygu’r Prosiect yn unol ag anghenion y bobl ifanc a gofynion Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.

Carl 16 oed

Rwyf wrth fy modd yn Dr Mz, Rwy’n cael yr amser gorau posib yno gyda fy ffrindiau. Mae wastad cymaint i’w wneud, mae e mor wych!

Eisiau ymuno â ni?

Am resymau diogelu, rydym erbyn hyn wedi paratoi pecyn croeso i’w lenwi gan rieni neu warcheidwaid ein haelodau. Yn anffodus, heb wybodaeth gyswllt frys ni fyddwn yn gallu gadael i’ch plentyn ddod i mewn i’r prosiect.

Bydd y wybodaeth a roddir yn cael ei chadw’n ddiogel yn unol â’n Polisi Diogelu Data.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y pecyn croeso cofiwch gysylltu ag [email protected]