Welcome to DrMz,
Carmarthen Youth Project

Beth yw Dr M'z

Mae Dr M'z yn ganolfan ieuenctid galw heibio sy’n cael ei rhedeg gan Brosiect Ieuenctid Caerfyrddin ar gyfer pobl ifanc 8-25 oed.
Rydym yn darparu lle cyfforddus, diogel, symbylol a llawn gwybodaeth y gall pobl ifanc gwrdd ynddo.

SAfe

The project aims to promote the best interests of young people from Carmarthen and the surrounding rural areas.

Educational

We assist young people to develop their physical, mental, emotional and spiritual capacities.

Informative

We aim to empower young people to become mature and fully integrated members of society.

Ben 18 oed

Nid yw Dr M'z yn fy marnu, gallaf ddod yma, bod yn fi fy hun a gwybod fod gen i gefnogaeth. Gallaf ddibynnu ar y staff ac wn i ddim beth fyddwn i’n wneud pe bai Dr M’z ddim yma i’m helpu drwy’r amserau caled.

Sut ydyn ni’n cael ein cyllido?

Mae Dr M'z yn Gwmni Elusennol Cyfyngedig trwy Warant, ac o’r herwydd mae’n dibynnu’n bennaf ar arian grant a rhoddion. Cawn ein cefnogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin a gweithiwn yn agos â nhw.

Rydym wastad yn chwilio am fwy o arian i gefnogi’r gwaith a wnawn ac i ddatblygu’r Prosiect yn unol ag anghenion y bobl ifanc a gofynion Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.

Carl 16 oed

I love Dr Mz, I have the best time with all my friends there. There is always loads to do It's so great!

Want to join us?

For safeguarding reasons, we have now made a welcome pack for our members’ parents or guardian to complete. Unfortunately, without emergency contact information we will not be able to allow your child into the project.

The information given will be stored securely as stipulated by our Data Protection Policy.

If you have any further questions about the welcome pack please contact [email protected]