Welcome to Dr Mz,
Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin

25th Anniversary Appeal

Carmarthen Youth Project has been open 25 years this year. Please donate to our localgiving fund to help us keep going for another 25 years!

Beth yw Dr M'z

Mae Dr Mz yn ganolfan galw heibio ieuenctid sy'n cael ei rhedeg gan Brosiect Ieuenctid Caerfyrddin ar gyfer pobl ifanc 6-25 oed.
Rydym yn darparu lle cyfforddus, diogel, symbylol a llawn gwybodaeth y gall pobl ifanc gwrdd ynddo.

Safe

Mae’r prosiect yn ceisio hyrwyddo lles pobl ifanc o Gaerfyrddin a’r ardaloedd gwledig cyfagos.

Addysgiadol

Rydym yn cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu eu galluoedd corfforol, meddyliol, emosiynol ac ysbrydol.

Rhoi Gwybodaeth

Rydym yn ceisio ymrymuso pobl ifanc i ddod yn aelodau aeddfed a chwbl integredig o gymdeithas.

Ben 18 oed

Dr Mz doesn’t judge me. I can come here, be myself and know I have support. I can rely on the staff and don’t know what I would do if Dr Mz wasn’t here to help me through the tough times.

Sut ydyn ni’n cael ein cyllido?

Mae Dr M'z yn Gwmni Elusennol Cyfyngedig trwy Warant, ac o’r herwydd mae’n dibynnu’n bennaf ar arian grant a rhoddion. Cawn ein cefnogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin a gweithiwn yn agos â nhw.

Rydym wastad yn chwilio am fwy o arian i gefnogi’r gwaith a wnawn ac i ddatblygu’r Prosiect yn unol ag anghenion y bobl ifanc a gofynion Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.

Our Funders 2024

Carl 16 oed

I love Dr Mz, I have the best time with all my friends there. There is always loads to do. It's so great!

Eisiau ymuno â ni?

Am resymau diogelu, rydym erbyn hyn wedi paratoi pecyn croeso i’w lenwi gan rieni neu warcheidwaid ein haelodau. Yn anffodus, heb wybodaeth gyswllt frys ni fyddwn yn gallu gadael i’ch plentyn ddod i mewn i’r prosiect.

Bydd y wybodaeth a roddir yn cael ei chadw’n ddiogel yn unol â’n Polisi Diogelu Data.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y pecyn croeso cofiwch gysylltu ag [email protected]