Ystafell Llogi

Digilab

Ystafell TG yn cynnwys ardal astudio a 5 gliniadur.

Y Brif Neuadd

Mae’n addas ar gyfer ystafell gynadledda gyda thaflunydd a sgrin. Gellir ei defnyddio hefyd yn llecyn theatr, gyda llwyfan bychan, goleuadau a system sain.

Y Gegin

Cegin fasnachol yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol.

Ardal fwyta

Yn cynnwys byrddau pwl a phêl droed. 

Ystafell ddosbarth

Mae’n addas ar gyfer cyfarfodydd, gyda thaflunydd a bwrdd smart.

Y Cwtsh

Ystafell gyfarfod breifat fechan ar gyfer sesiynau un ac un a chynghori.

Wifi am ddim ar draws yr adeilad