Digital and Financial Literacy

Ystafell sydd â 4 cyfrifiadur, 5 gluniadur  a 3 ipad yw’r Digilab yn Dr Mz, ond mae’n gymaint mwy na hynny mewn gwirionedd. Rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc yn yr holl fannau digidol y mae arnynt angen ein cymorth, megis Minecraft, Roblox, Fortnite, Discord, Instagram a Facebook.

Rydym yn cydweithio gyda nifer o fudiadau cymunedol eraill, gan gynnwys Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, Spectrum Gaming, Wise Kids, Amgueddfa Caerfyrddin, MAD (Music Art Digital) Abertawe, Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe a llawer mwy.

Rydym yn helpu pobl ifanc i ddeall y problemau a’r risgiau o fod y byd ar-lein a’r byd all-lein yn dod yn agosach at ei gilydd. Mae hyn yn cael ei wneud mewn ffordd onest ac ymarferol, fel eu bod yn gallu manteisio ar y cyfan sydd ar gael. 

Rydym yn cynnal sesiynau ar y canlynol:   

 

 • Chwarae gemau ar-lein
 • Codio
 • Podledu
 • Creu Cerddoriaeth
 • Creu Ffilmiau
 • Golygu Lluniau
 • Animeiddio
 • Cyfrifiadura wedi’i chreu’n bwrpasol
 • Storїo Digidol
 • Dylunio Posteri
 • Cymwysiadau Office 
 • Sgiliau TG Sylfaenol 
 • Achrediadau (e.e. Cwrs Blasu Galwedigaethol Cyfrifiadurol ASDAN, Llythrennedd Digidol Hanfodol CBAC, Cwrs Adeiladu PC sy’n perfformio’n dda)
 • Dinasyddion y Rhyngrwyd (Rhaglen Diogelwch y Rhyngrwyd)

Oriel y Prosiect:

Diolch i’n harianwyr:

Prosiectau eraill yn Dr Mz: