Trawsnewid

Mae Prosiect “Trawsnewid” yn rhan allweddol o brosiect “Tyfu Coginio Trawsnewid”.
“Trawsnewid” yw elfen amgylcheddol a chymunedol y prosiect.

Mae’n ceisio trawsnewid ein hardal yn lle gwell i fyw ynddo i bobl ifanc a’u teuluoedd.
Gallai olygu trawsnewid darn o bren yn blannwr blodau, peipen ddraenio yn ardd gafnau.
Gallai fod yn brosiect mwy lle’r ydym yn gwella darn o’r dref gafodd ei esgeuluso neu’n tyfu bwyd yn y parc lleol!

Mae’n ceisio dysgu pobl ifanc am waith ieuenctid ledled y byd ac ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol, fel y gallant ofalu am ei gilydd a’n planed.

Bydd Trawsnewid yn gweithio mewn partneriaeth gyda Coed Cymru i drawsnewid llecynnau naturiol, coetir a gerddi yn ardal Caerfyrddin.

Bydd Trawsnewid yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith, gwirfoddoli a dyfarniadau wedi’u hachredu fel Asdan a gwobr genedlaethol John Muir i bobl ifanc.