Iechyd a Llesiant

Sefydlwyd y rhaglen Iechyd a Llesiant i ddarparu sesiynau ar gyfer pobl ifanc sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a llesiant.

Mae’r rhaglen yn cyflwyno gweithgareddau o bob math, fel sgiliau bywyd, sesiynau cerdded a siarad, gweithdai ffitrwydd, dawns, sesiynau iechyd rhywiol ac emosiynol a llawer mwy.

Mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cael effaith gadarnhaol ac sy’n rhoi i’r gymuned yn gallu casglu credydau amser. Mae hyn yn cysylltu â’r prosiect LSR sydd hefyd yn cael ei gynnal yn y ganolfan.

Mae’r bobl ifanc hefyd yn gallu cael cefnogaeth a chyngor unigol neu mewn grŵp gan y gweithiwr iechyd a llesiant os oes angen.

Pwrpas y rhaglen yw rhoi cyfle i’r bobl ifanc wneud penderfyniadau gwybodus sy’n gwella eu hiechyd.

Oriel y Prosiect:

Prosiectau eraill yn Dr Mz:

Previous
Next