Tyfu

Mae Prosiect “Tyfu” yn rhan allweddol o brosiect cyffrous ac arloesol “Tyfu Coginio Trawsnewid” sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae Prosiect Tyfu yn gweithio gyda phobl ifanc 8 i 25 oed i ddysgu a rhannu sgiliau tyfu bwyd a phlanhigion eraill yng ngardd y Prosiect Ieuenctid.

Mae Prosiect Tyfu yn galluogi pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd mewn garddwriaeth a chynhyrchu bwyd ar raddfa fechan ac mae’n eu hysbrydoli i dyfu’r bwyd maen nhw’n ei fwyta.

Yna bydd y bwyd sy’n cael ei dyfu yn yr ardd yn cael ei drawsnewid yn Dr Mz Diner yn rhan o Brosiect “Coginio”.
Bydd y planhigion a blodau fydd yn cael eu tyfu yn cefnogi Prosiect Trawsnewid hefyd!

Mae Prosiect “Tyfu” yn rhoi sgiliau newydd, cyfleoedd gwirfoddoli a chyfleoedd profiad gwaith i’r bobl ifanc.

Mae’n brosiect ar draws y cenedlaethau fydd yn dod â’r gymuned at ei gilydd i rannu sgiliau a phrofiadau a bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i ennill dyfarniadau a achredwyd gan Asdan.

Prosiectau eraill yn Dr Mz:

Previous
Next