Coginio

Mae prosiect Coginio yn un o elfennau newydd cyffrous prosiect Tyfu, Coginio, Trawsnewid sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol Y Loteri Fawr.

Mae prosiect Coginio yn annog pobl ifanc i ddysgu a datblygu sgiliau coginio sylfaenol.

Gan weithio law yn llaw â phrosiect Tyfu, mae cegin Dr M’z yn defnyddio cynhwysion a dyfwyd yng ngardd y rhandir er mwyn ysbrydoli aelodau i greu seigiau iachus y gall yr holl aelodau eu mwynhau.

Mae Cegin Dr M’z yn cael ei datblygu’n gaffi unnos sydd ar agor i’r cyhoedd unwaith y mis. Mae’r caffi’n rhoi hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith i bobl ifanc, a’r cyfle i gael achrediad trwy gymwysterau Hylendid Bwyd ac ASDAN.

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan archfarchnadoedd lleol sy’n gwneud cyfraniadau rheolaidd o’u bwyd dros ben, gan roi’r cyfle i bobl ifanc fod yn greadigol gyda bwyd fyddai fel arall wedi mynd i safle tirlenwi a’u hannog i feddwl mwy am wastraff a chynaliadwyedd.

Mae hyn yn ein galluogi hefyd i gefnogi pryd fforddiadwy o leiaf unwaith yr wythnos.

Oriel y Prosiect:

Prosiectau eraill yn Dr Mz:

Previous
Next